YÖNETİM

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Cengiz KAYA


Bölüm Başkan Yrd.

Doç. Dr. Rıdvan GECÜ

Dr. Öğr. Üyesi Suna AVCIOĞLU

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Cengiz KAYA (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)