KOMİSYONLAR

1-        Eğitim-Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu

Bölüm Başkanı ve Yardımcıları

Prof.Dr. Figen KAYA (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. Nilgün KUŞKONMAZ

Prof.Dr. Sibel DAĞLILAR

Prof.Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU

Doç.Dr.Oğuz Kaan ÖZDEMİR

Doç.Dr. Alptekin KISASÖZ

Doç.Dr Fatih AKYOL

Doç.Dr. Bilge COŞKUNER FİLİZ

Doç Dr. Burak BİROL (Bologna Sorumlusu)

Dr.Öğr.Üyesi Hakan YILMAZER

Arş.Gör.Dr. Aylin ALTINBAY

Arş.Gör.Dr. Serhat ACAR

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Sencer NAZLIGÜL

Öğr. Gör. Ali Rıfat ÜNAL

Arş.Gör. Zekeriya Yaşar CÖMERT

Arş.Gör. Jülide Hazal TÜRKCAN ÖZDEMİR

Arş.Gör. Oğuler SAZCI

Arş.Gör. Mustafa BORUCU

Arş.Gör. Utku EKİM

Arş.Gör. Ozan AYDIN

Arş.Gör. Serra ERSOY

Arş.Gör. Berk ÇOBAN

Arş.Gör. Caner KORKMAZ

Arş.Gör. Emre İLTER

 
 

2-        İntibak ve Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması Komisyonu

Doç.Dr. Işıl KERTİ (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. Kerem Altuğ GÜLER (Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması Sorumlusu)

Doç.Dr. Metin GENÇTEN

Doç.Dr. Rıdvan GECÜ

Doç.Dr. Burak BİROL

Dr.Öğr.Üyesi Suna AVCIOĞLU

Arş.Gör.Dr. Aylin ALTINBAY

Arş. Gör. Dr. Serhat ACAR

Arş.Gör.  Ozan AYDIN

Arş.Gör. Oğuler SAZCI

Arş.Gör. Mustafa BORUCU

Arş.Gör. Utku EKİM

Arş.Gör. Berk ÇOBAN

Arş.Gör. Caner KORKMAZ

Arş.Gör. Emre İLTER

 
 

3-        Akademik Teşvik ve Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. Cengiz KAYA (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. Sibel DAĞLILAR

Doç.Dr. Metin GENÇTEN

Doç.Dr. Rıdvan GECÜ

Doç.Dr. Burak BİROL

 

4-        Laboratuvar, İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Bölüm Başkanı ve Yardımcıları

Prof.Dr. Nilgün KUŞKONMAZ (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. H.Aygül YEPREM

Prof.Dr. Kerem Altuğ GÜLER

Doç.Dr. Cem AKÇA

Doç.Dr. Fatih AKYOL

Doç.Dr. Ali Can ZAMAN

Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan AVCIATA

Öğr. Gör. Dr. Aysu AYDINOĞLU

Arş.Gör. Zekeriya Yaşar CÖMERT

Arş.Gör. Jülide Hazal TÜRKCAN ÖZDEMİR

 

5-        Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonu

Prof.Dr. A. Binnaz HAZAR (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. Ali Erçin ERSUNDU

Doç.Dr. Yaman ERARSLAN

Doç.Dr. Oğuz Kaan ÖZDEMİR (Staj Seferberliği Sorumlusu)

Doç.Dr. Buğra ÇİÇEK

Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan AVCIATA (KOOP Sorumlusu)

Arş. Gör. Dr. Serhat ACAR

Öğr. Gör. Dr. Yahya BAYRAK  (Staj Sorumlusu)

Öğr. Gör. Ali Rıfat ÜNAL

Arş.Gör. Zekeriya Yaşar CÖMERT

Arş. Gör. Oğuler SAZCI

Arş.Gör. Mustafa BORUCU

Arş.Gör.  Ozan AYDIN

Arş.Gör. Berk ÇOBAN

Arş.Gör. Caner KORKMAZ

Tek. Şaban CEYLAN

Tek. Mehmet ÇALIŞKAN

 
 
 

6-        Sosyal Aktiviteler ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Prof.Dr. Sibel DAĞLILAR (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. Nilgün KUŞKONMAZ

Prof.Dr. H.Aygül YEPREM

Prof.Dr. Hale BERBER

Doç.Dr. Işıl KERTİ

Doç.Dr. Alptekin KISASÖZ

Doç.Dr. Buğra ÇİÇEK

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet SAĞIN

Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer DUYGULU

Arş.Gör. Zekeriya Yaşar CÖMERT

 

7-        Kalite Komisyonu

Prof.Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU (Komisyon Başkanı)

Doç.Dr. Cem AKÇA

Doç.Dr. Buğra ÇİÇEK

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet SAĞIN

Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer DUYGULU

Arş.Gör.Dr. Aylin ALTINBAY

Öğr. Gör. Dr. Aysu AYDINOĞLU

Arş.Gör. Emre İLTER

 

8-        Bilişim ve İletişim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Suna AVCIOĞLU (Komisyon Başkanı)

Doç.Dr. Cem AKÇA

Dr.Öğr. Üyesi Hakan YILMAZER

Arş.Gör.Dr. Serhat ACAR

Arş.Gör. Berk ÇOBAN

Arş.Gör. Caner KORKMAZ

 
 

9-        Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Komisyonu

Prof.Dr. Hale BERBER (Komisyon Başkanı)

Doç.Dr. Ali Can ZAMAN

Öğr. Gör. Dr. Aysu AYDINOĞLU

Arş.Gör. Emre İLTER

 

10-     Stratejik Planlama Komisyonu

Prof.Dr. Cengiz KAYA (Komisyon Başkanı)

Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof.Dr. Figen KAYA

Prof.Dr. A. Binnaz HAZAR

Prof.Dr. Miray  ÇELİKBİLEK ERSUNDU

Doç.Dr. Alptekin KISASÖZ (Yıllık Faaliyet Sorumlusu)

Doç.Dr. Fatih AKYOL

Doç.Dr. Metin GENÇTEN

Dr.Öğr. Üyesi Hakan YILMAZER

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Sencer NAZLIGÜL

Arş. Gör. Oğuler SAZCI

Arş.Gör. Serra ERSOY

 
 
 

11-     Anket Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer DUYGULU (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. Figen KAYA

Doç.Dr. Bilge COŞKUNER FİLİZ

Öğr. Gör. Dr. Yahya BAYRAK 

Arş.Gör. Utku EKİM

Arş.Gör.  Ozan AYDIN

Arş.Gör. Berk ÇOBAN

Arş.Gör. Caner KORKMAZ

 

12-     Bitirme Çalışması Komisyonu

Bölüm Başkanı ve Yardımcıları

Doç.Dr. Yaman ERARSLAN (Komisyon Başkanı)

Doç.Dr. Bilge COŞKUNER FİLİZ

Doç.Dr. Ali Can ZAMAN

Doç.Dr. Fatih AKYOL

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet SAĞIN

Öğr. Gör. Dr. Yahya BAYRAK 

Arş.Gör. Mustafa BORUCU

Arş.Gör. Utku EKİM

Arş.Gör. Serra ERSOY

 
 
 

13-     Portfolyo Başvuru Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Buğra ÇİÇEK

Öğr. Gör. Dr. Aysu AYDINOĞLU

Arş. Gör. Dr. Serhat ACAR