KALİTE POLİTİKAMIZ

Ufkumuz (Vizyon)

Metalurji   ve   Malzeme Mühendisliği eğitimi almak   isteyen   başarılı öğrencilerin    öncelikle tercih   ettiği,   bilimsel, teknolojik   ve   sosyal boyutuyla insanlığa, devlete, endüstriye faydalı olma  bilinci  ile toplumun ihtiyaçlarına    çözümler üreten,     bilim     ve teknolojinin  gelişmesine, yaygınlaşmasına ve ulusal rekabet  gücüne  katkıda bulunan  bir bölüm olmaktır. 

 

Asli Görevimiz (Misyon)

Asli görevimiz, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme gerçekleştirerek toplumun ihtiyaçlarına ve ulusal rekabet gücüne katkıda bulunan bireyler yetiştiren, yenilikçi fikirleri ve uygulamaları hayata geçiren bir bölüm olmaktır.