Staj Formları ve İşlemleri

STAJ FORMLARI VE İŞLEMLERİ

Staj Formları

Staj formlarını staj başlangıcından en az 5 iş günü önce teslim ediniz.
Formlarda ilgili alanları bilgisayarda doldurunuz. 


Formlara YTÜ Kalite sayfasından ilgili formun numarasını girerek ulaşabilirsiniz.

 

1. FR-1847- YTÜ MMM Üretim ve Şekillendirme Stajı Onay Formu 

2. FR-284-YTÜ SGK (Zorunlu Staj) Formu

3. FR-1266-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

4. FR-285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

5. FR-0286-Staj Sicil Formu

6. FR-0997-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Stajyer Değerlendirme Anket Formu

7.2024 TAKVİMİ

Staj Başlangıcında:

 1. Staj-1 (Metalurjik Üretim Prosesleri Stajı) ve Staj-2 (Şekillendirme Prosesleri ve Yönetim Stajı)’nin içeriklerine uygun olarak staj yapılacak firma öğrenci tarafından bulunur. Stajlar ve içerikleri hakkında detaylı bilgi için lütfen Staj Yönetmeliği’ni okuyun.
 2. Staj yapılacak firmanın adı Staj-1 (Metalurjik Üretim Prosesleri Stajı) ve Staj-2 (Şekillendirme Prosesleri ve Yönetim Stajı) listelerinde kontrol edilir. İlgili firma listelerde var ise onay maili almadan formlar hazırlanır. Ancak ilgili staj yapılacak firmanın birden fazla yerleşkesi olması durumunda, stajın nerede yapılacağına dair bilgi verilmesi gerekmektedir. Eğer firmanın ismi ilgili listelerde yok ise firmanın staj için uygun olup olmadığına dair Staj Komisyonu üyelerinden (Öğr.Gör.Dr. Yahya BAYRAK ve Arş.Gör. Zekeriya Yaşar CÖMERT)  mail yoluyla metstaj@gmail.com adresinden onay alınır. İlgili mailin içeriğinde stajın türü, firmada staj ile ilgili bölümlerin bilgileri ve 1847 No'lu formdaki ilgili staja ait hangi proseslerin görüleceği belirtilmelidir. 
 3. Staj onayı için gelindiğinde 1847 formun ilgili staj ile alakalı bölümlerinin eksiksiz doldurulmuş olması ve görülecek proseslerin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde staj onayı verilmeyecektir.
 4. Eğer bir staj döneminde iki staj birden yapılacaksa mail ile staj onayı alınmak zorundadır. 
 5. 1, 2 ve 3 no.lu formlar doldurularak firmaya onaylatılır.
 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no.lu formlar doldurularak kimlik fotokopisi, fotoğraf, onay aldığı mailin çıktısı ve takvim (staj yapılacak günler takvimde yuvarlak içine alınacak) ile birlikte Bölüm Sekreterliği’ne iletilir.
 7. 2 no.lu form Staj Komisyonu Başkanı ya da Bölüm Başkan Yardımcıları tarafından imzalanır.
 8. 2 ve 5 no.lu formlardaki fotoğraflar Fakülte Sekreterliği tarafından mühürlenir.
 9. Formlar Dekanlık katı 222 no.lu ofise teslim edilir. 2-5 gün içinde Bölüm Sekreterliği’nden onaylı haliyle geri alınır

NOT : FR-1847- Formunda öğrencinin yapacağı staj türü ile ilgili kısmı düzenlemesi yeterlidir.  (Staj-1 (Metalurjik Üretim Prosesleri Stajı) için 1.sayfa ve Staj-2 (Şekillendirme Prosesleri ve Yönetim Stajı) için 2. ve 3. sayfaları)

Staj Bitiminde:

 1. En geç 1 ay içinde 1,5 ve 6 no.lu formlar (kapalı zarf içinde) Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilir.
 2. Staj defteri asağıdaki “Staj Defteri” formatı kullanılarak elektronik olarak doldurulur. 1 No'lu form staj defterinin sonundaki ekler kısmına da taratılarak eklenir. Elektronik olarak doldurulan defterin çıktısı alınır, bütün sayfalar firma yetkilisine ıslak imza ile imzalatılır ve kaşeletilir. İmzalı ve kaşeli defter taranarak staj bittikten sonra en geç 1 ay içinde ilgili web sayfasına (https://forms.gle/FLSBH9qAAV4V1qcVA) yüklenir. 
  STAJ DEFTER ŞABLONU: YTU-MMM-Staj Defteri.docx 
 3. Staj defteri sorumlu araştırma görevlisi tarafından 1 ay içinde değerlendirilir. Eksiklik bulunması ya da düzeltme istenmesi durumunda öğrenci 15 gün içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve defteri ilgili web sayfasına tekrar yükler.
 4. Staj değerlendirme sonucu 1 ay içinde OBS'ye girilir.

 

Staj Komisyonu:

Öğr.Gör.Dr. Yahya BAYRAK

Arş.Gör. Zekeriya Yaşar CÖMERT

Öğr.Gör. Ali Rıfat ÜNAL

Arş.Gör. Oğuler SAZCI

Arş.Gör. Jülide Hazal ÖZTÜRK

Arş.Gör. Mustafa BORUCU

Arş.Gör. Utku EKİM

Arş.Gör. Ozan AYDIN

Arş.Gör. Serra ERSOY

Arş.Gör. Caner KORKMAZ

Arş.Gör. Emre İLTER