Bölümümüzü Tercih Edecek Aday Öğrencilere...

Üniversite sınav sonuçlarına göre bölümümüzü tercih sırasında yazmak isteyen öğrenciler için aşağıdaki bilgiler oluşturulmuştur. Tüm aday öğrencilere başarılar diliyoruz.

YTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Tanıtımı (.ppt)          (Bölüm hakkında sayısal bilgiler içeren sunum)

 

Aday öğrencilerin sıkça sorduğu sorular

Soru: Metalurji ve malzeme mühendisliği hakkında genel bilgi verebilir misiniz?

Cevap: Metalurji ve malzeme mühendisliği doğada bulunan ham maddelerin, kullanılabilecek formlara dönüştürülmesi görevini yerine getirmektedir.

Endüstriyel mühendislik malzemeleri genelde 4 ana grup altında toplanmaktadır. Bunlar;

 1. Metal malzemeler

 2. Seramik malzemeler

 3. Plastik malzemeler

 4. Kompozit malzemeler

 olarak verilebilir.

Metalurji ve malzeme mühendisleri ağırlıklı olarak metal malzemelerle uğraşmakla birlikte son yıllarda diğer grupların üretimi de metalurji ve malzeme mühendisliğinin görevi olmuştur.

Metalurji ve malzeme mühendisleri ;

Metal malzemelerde;  

* Doğada farklı kimyasal formlarda bulunan metallerin kullanılabilecek metalik formlara dönüştürülmesi (kimyasal metalurji), 

* Metalik hale gelen yarı mamullerin şekillendirilmesi ve kullanıma uygun özelliklerin kazandırılması (fiziksel metalurji),

* Bu malzemelerin kullanımda korunması,

* Kullanım sonrası ömürlerinin bitiminde yeniden kullanılacak hale dönüştürülmesi / geri dönüşümü (sekonder metalurji),

Seramik malzemelerde;

* Seramiklerin hammaddelerinin zenginleştirilmesi, amaca uygun harmanlanması,

* Şekillendirme prosesleri,

* İleri seramik malzemelerin sentezlenmesi,

Plastik malzemelerde;

* Polimerik malzemelerin sentezlenmesi,

* Şekillendirmelerinin yapılması,

* Kullanım sonrası geri dönüşümleri,

Kompozit malzemelerde;

* Kompozit malzemenin tasarlanması,

* Üretilmesi,

* Geri dönüşümleri,

görevlerini yerine getirmektedir.

 

Soru: Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap: Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1983 yılında kurulmuş, ülkemizin 3. metalurji ve malzeme mühendisliği bölümüdür. 30 yılı aşkın bir süredir mezunlar vermekte,  mezunları ülke kalkınmasında öncü roller oynamaktadır.

Bölümde halihazırda 13 adet profesör, 8 adet doçent, 8 adet doktor öğretim üyesi ve 3 adet öğretim görevlisi olmak üzere toplam 32 Öğretim kadrosu, ayrıca 18 adet araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüz;

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%70 Türkçe + %30 İngilizce)

 Metallurgical and Materials Engineering (% 100 İngilizce)

olmak üzere 2 mühendislik programı yürütmektedir.

Bu programların eğitim öğretim müfredatlarına Bölümümüz Ana Sayfası'nda Eğitim sekmesinden ulaşabilirsiniz .

Eğitim müfredatlarımızın mesleki olarak ağırlıkları sırasıyla; metal malzemeler, seramik malzemeler, plastik malzemeler ve kompozit malzemeleri kapsayan derslerden oluşmaktadır. Müfredatımızın derslerinin genel gruplaması,

- % 25 temel bilim dersleri (matematik, fizik, kimya vb.)

- % 15 kişisel gelişim dersleri / sosyal bilimler dersleri

- % 35 temel mühendislik dersleri / meslek dersleri 

- % 25 seçmeli meslek dersleri

olarak dizayn edilmiştir.

Müfredatımızın %25'i seçmeli derslerden oluşup öğrencilerin 3 ve 4. sınıflarda kendi eğilimleri doğrultusunda farklı sektörlere / niteliklere odaklanmalarına fırsat verecek şekilde tasarlanmıştır.


Soru: Mezunların iş olanakları nelerdir?

Cevap: Ülkemizde özellikle otomotiv, beyaz eşya, makina-imalat, savunma sanayii sektörleri yoğun şekilde metal malzemelerle çalışmaktadır. Mezunlarımızın önemli bir bölümü bu alanlarda metal şekillendirme alanında (döküm, dövme,  hadde, ekstrüzyon, sac işleme, talaşlı imalat, kaynak, ısıl işlem vb.) çalışmaktadır. Bu sektörler Marmara Bölgesi ve İzmir, Ankara, Adana, Konya, Kayseri illeri çevresinde gelişmiştir.

Bunun yanında metal üretiminin yapıldığı entegre tesisler olan Ereğli, Karabük ve İskenderun Demir Çelik tesisleri ve ark ocağı ile üretim yapan Adana, İskenderun ve İzmir Aliağa bölgesine yoğunlaşmış olan demir çelik tesislerinde de mezunlarımız iş bulabilmektedir.

 

Seramik alanında çalışan mezunlarımız genel olarak Eskişehir, Kütahya, Bilecik bölgesindeki tesislerde çalışabilmektedir.

 

Plastik sektöründeki mezunlarımız ise çoğunlukla şekillendirme proseslerinin yapıldığı İstanbul, İzmir ve Kocaeli gibi petrol rafinerilerine yakın bölgelerdeki işletmelerde çalışmaktadır.

Tüm bunların yanında mezunlarımızın önemli bir bölümü kendi işlerini kurabilmektedir.

Son yıllarda Avrupa'daki üretimin doğuya doğru kayması, ayrıca ülkemizde savunma sanayi, uzay ve havacılık sanayindeki yatırımlar, sağlık ve biyomedikal alanındaki hedefler, Avrupa'da fosil yakıtlı araçların üretimden kalkıp, yerlerini elektrikli otomobillerin alacak olması ve otomotiv sektörünün baştan sona yenilenme sürecinde üretimin Avrupa ülkelerinden ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelere doğru yönelmesi metalurji ve malzeme mühendislerinin gelecekteki istihdamı konusunda ümit verici gelişmelerdir. 2025-2070 yıllarında meslek hayatlarını sürdürecek bugünkü öğrencilerimiz için metalurji ve malzeme sektöründe geleceğe yönelik bir istihdam kaygısı bulunmadığı görüşü yaygındır.

 

Soru: Metalurji ve malzeme mühendisliği kadınlar için uygun bir meslek midir?

Cevap: Metalurji ve malzeme mühendisleri ağır üretim koşullarının içerisinde çalışabildikleri gibi proje yönetimi, tasarım, Ar-Ge, kalite kontrol gibi birimlerde ve idari görevlerde de yoğun olarak çalışmaktadır. Esasen tüm mühendisliklerde olduğu gibi metalurji ve malzeme mühendisliği de ağırlıklı olarak bilgi yoğun bir çalışma olup fiziksel / bedensel çalışma geri plandadır. Bu nedenle metalurjinin bir kadın mesleği olmadığı düşüncesi doğru değildir.

 

Soru: Öğrencilerin / mezunların yurtdışında eğitim alma imkanları nasıldır?

Cevap: Öğrencilere, kendi üniversitesi dışındaki üniversitelerde iki döneme kadar öğrenci değişim programı ile eğitim alma hakkı tanınmıştır. Bu şekilde alınan dersler kendi üniversitesinde alınmış gibi işlem görür. Erasmus+, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programlarıyla öğrenciler ülke içinde ve dünyanın pek çok ülkesinde başka üniversitelerden kısmen eğitim alabilme şansına sahiptir.

Bölümümüz, üniversitemiz içerisinde öğrencilerinin Öğrenci Değişim programlarından yararlanma oranı yüksek bölümleri arasında yer almaktadır. Bölümümüzün Avrupa ülkeleri içerisinde anlaşması olan  üniversite sayısı 15'in üzerindedir. Öğrencilerimiz daha çok Avrupa (Almanya, İspanya, Portekiz, İtalya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Hollanda) ülkelerini tercih etmektedir.  Yurtdışında derslerin alınmasının yanı sıra yurtdışında staj yapma imkanı da mevcuttur ve öğrencilerimiz bunları da kullanabilmektedir.

Mezunlarımızın önemli bir bölümü de yurtdışı eğitim kurumlarında eğitimlerine devam etmektedir Bu oran tüm mezunlarımız içerisinde yaklaşık %7 kadardır.  Mezunlarımızın daha çok tercih ettiği eğitim kurumları Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmaktadır.