Kalite Politikamız

Ufkumuz (Vizyon)

YTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve mezunlarımızın başarılarıyla tüm dünyada tanınan ve özenilen bir bölüm olmaktır. 

Asli Görevimiz (Misyon)

YTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün asli görevi; evrensel değerler çerçevesinde bilgiyi üreten, yayan ve kullanan, milletimizin ve insanlığın gelişmesine katkı sunan, fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirmektir.

Asli Görevimiz, bölümümüzün insanlığa ve milletimize karşı çok çeşitli ve çok yönlü görevlerinin kısa ve öz beyanıdır. Bölümümüz asli görevi için çalışırken aşağıdaki prensiplere uymayı taahhüt eder.

  • Öğrencilerinin kişiliklerinin gelişmesi için özgür bir düşünce ortamı sağlamak.
  • Farklılıklara saygı duymak ve bunu bir zenginlik olarak görmek.
  • Evrensel değerleri benimsemek.
  • Milli bir yaklaşım sunmak.
  • Öğrencilerinin liderlik yönünü geliştirici etkinlikler sunmak
  • Ülkemizin ekonomik büyüme ve gelişiminde öncü bir rol oynamak.