Malzeme Mühendisliği ve Bilimi Ana Bilim Dalı

Malzeme Mühendisliği ve Bilimi Anabilim Dalı Personeli 

Prof.Dr. Adem BAKKALOĞLU

Öğretim Üyesi, Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Ahmet ÜNAL

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Mustafa ÇİĞDEM

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Bünyamin AKSAKAL

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Nurhan CANSEVER

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Ahmet KARAASLAN

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Nilgün KUŞKONMAZ

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Figen KAYA

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Sibel DAĞLILAR

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. H. Aygül YEPREM

Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Ergün KELEŞOĞLU

Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Yaman ERARSLAN

Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Cem AKÇA

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Işıl KERTİ

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet SAĞIN

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Murat LUŞ

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Buğra ÇİÇEK

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Ali Erçin ERSUNDU

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Hakan YILMAZER

Öğretim Üyesi

Dr. Aylin BEKEM

Araştırma Görevlisi

Dr. Alptekin KISASÖZ

Araştırma Görevlisi

Zekeriya CÖMERT

Araştırma Görevlisi

Cansu NOBERİ

Araştırma Görevlisi

Rıdvan GECÜ

Araştırma Görevlisi

Fulya Başak KUMKUMOĞLU

Araştırma Görevlisi

Mücahit ÖZCAN

Araştırma Görevlisi

Seda Aysel TEPE

Araştırma Görevlisi

   

 

Malzeme Mühendisliği ve Bilimi Anabilim Dalı, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde, seramik, metal, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kimya mühendisliği ve makine mühendisliği ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Malzeme Mühendisliği ve Bilimi Anabilim Dalı'nda malzemelerin mikroyapı-özellik-performans ilişkisi ve kullanım esnasında malzeme davranışını etkileyen faktörler üzerinde özellikle durulmaktadır. Malzeme Mühendisliği ve Bilimi Anabilim Dalı özellikle malzemelerin şekillendirilmesi, birleştirilmesi, yüzey özelliklerinin geliştirilmesi ve üretimleri sonrasında ısıl işlem gibi tekniklerle malzemelere yeni özelliklerin kazandırılması üzerinde yoğunlaşır. Ayrıca tasarım prosesi de çoğu zaman malzemelerin özellikleri tarafından sınırlandırıldığından dolayı malzemeler tüm mühendislik dalları için önem taşımaktadır. Malzeme alanındaki gelişmeler yeni tasarım kriterlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Metaller ve bunların alaşımları mühendislik malzemeleri içerisinde yaygın kullanıma sahip olmasına rağmen; seramik, polimer ve kompozit malzemeler alanında iyileşme ve gelişmeler sürekli artmaktadır.

Bu programın hedefi öğrencilere,  gerekli bilimsel altyapı, donanım, bilgi teknolojileri ve bilgisayar kullanımı, bilgiyi amaca yönelik kullanabilme becerisi, modelleme, girişimcilik,     gerek bilimsel gerek endüstriyel artan ihtiyaçları karşılayacak nitelikte yeni malzeme ve süreç tasarımı bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

Malzeme alanındaki gelişmeler yeni tasarım ölçütlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu gelişmelerin devam etmesi ile birlikte malzeme bilimi mühendislerinin iş bulma olanakları daha da artacaktır.