İletişim

Bölüm

Erasmus Koordinatörü

Tel

E-mail

Metalurji ve Malzeme Müh.

Yrd.Doç.Dr. Ali Erçin ERSUNDU

0212 383 46 71

ersundu@yildiz.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Buğra ÇİÇEK 0212 383 47 15 bcicek@yildiz.edu.tr
Arş.Gör. Serhat ACAR 0212 383 47 07 serhatacar63@hotmail.com