Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı

Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı Personeli

Prof.Dr. Necmettin MARAŞLI

Öğretim Üyesi, Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Ahmet EKERİM 

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Cemalettin YAMAN 

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. A. Binnaz HAZAR 

Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Kerem Altuğ GÜLER 

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Hale BERBER YAMAK

Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan AVCIATA Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU

Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Burak BİROL Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Metin GENÇTEN Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Oğuz Kaan ÖZDEMİR

Araştırma Görevlisi

Dr. Nilüfer EVCİMEN

Araştırma Görevlisi

Serhat ACAR (ÖYP)

Araştırma Görevlisi

Sercan BASİT (ÖYP) Araştırma Görevlisi
Sezgin YAŞA Araştırma Görevlisi

Mahmut EROL

Araştırma Görevlisi

Yahya Bayrak 

Uzman

Üretim Metalürjisi Anabilim dalı doğadaki ham maddelerden, kullanım ömrünü tamamlayan ürünlerin oluşturduğu hurdalardan/atıklardan ve endüstriyel ana üretimin yan ürünlerinden mühendislik malzemesinin ortaya çıkarılmasını ve kullanıcılara sunulmasını sağlar.

Ana üretim yöntemleri olan, piro metalürji, hidro metalürji, elektro metalürji olup, üretimin gerçekleşmesi için gerekli fiziksel ve kimyasal işlemleri araştır, uygular ve geliştirir. Çalışmalarında cevher ve hammadde hazırlama, ön işlemler, temel işlemlerle, termodinamik, kinetik, kimyasal tasarım ve modellenmeleri esas alır. Ürünleri; demir, çelik, ferroalaşım, bakır, kurşun, çinko, kalay ve nikel gibi birincil metaller, arsenik,antimoan, bizmut, kadmiyum, civa ve kobalt gibi ikincil metaller, berilyum, magnezyum, aluminyum ve titanyum gibi hafif metaller, altın, gümüş,platin grubu metaller gibi kıymetli metaller, tungsten, molibden, niobyum, tatntal zirkon, hafmium, vanadyum ve rhenium gibi  refrakter metaller, germanyum, galyum, indium, talyum, selenyum ve telur gibi yarı iletkenler, uranyum, toryum ve plutonium gibi radyoaktif metaller, nadir toprak elementleri, krom, mangan, silikon ve bor gibi ferroalaşım metalleri, lityum, sodyum, potasyum, rubidium ve cesium gibi alkali metaller, yeni nesil malzemeler ile geleneksel ve ileri teknoloji seramikleridir.

Ürün ve prosesleri öncelikle ülke ihtiyaçlarını gözeterek belirlerken, bölgesel, küresel ekonomik, ticari ve stratejik hedefleri dikkate alarak çalışmalarını planlar, kalite ve akreditasyon beklentilerini karşılar. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında eğitim, araştırma, proje ve endüstriyel uygulamalar konularında verilen hizmetlerde üretim odaklı güncel ihtiyaçlarını karşılar.