Laboratuvarlar ve Donanımlar

Metalurji ve Malzeme MÜhendisliğine Ait Laboratuvarlar

 • Döküm Laboratuvarı
 • Elektron Mikroskobu Laboratuvarı 
 • Hammadde ve Cevher Hazırlama Laboratuvarı 
 • Isıl İşlem Laboratuvarı 
 • Kimyasal Analiz Laboratuvarı 
 • Kompozit Laboratuvarı
 • Korozyon Laboratuvarı 
 • Mekanik Muayene Laboratuvarı 
 • Metalurjik Ön işlemler ve Üretim Metalurjisi Laboratuvarı 
 • Mikroskobi ve Metalografi Laboratuvarı 
 • Ölçme ve Kalibrasyon Laboratuvarı 
 • Plastik ve Kompozit Laboratuvarı 
 • Plastik Şekil Verme Laboratuvarı 
 • Seramik Laboratuvarı 
 • Tahribatsız Muayene Laboratuvarı 
 • Toz Metalurjisi Laboratuvarı