TASARIM VE MÜDEK

Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü verdiği eğitimle,

  1. Sürekli kendini yenileme ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile imalat, savunma, sağlık, enerji ve ulaşım gibi öncelikli alanlarda metalurji ve malzeme ile ilgili sistemlerin tasarımı, işletilmesi, iyileştirilmesi ve yeni ürün/proses geliştirilmesi ile ilgili gereksinimlere ulusal ve uluslararası düzeyde çözüm getirebilen,
  2. Çalıştıkları işyerlerinde karar verici pozisyonlara yükselebilen,
  3. Ulusal veya uluslararası kurumlarda Ar-Ge/Ür-Ge çalışmaları yapabilen,
  4. Metalurji ve malzeme mühendisliği veya ilişkili disiplinlerde lisansüstü / ileri düzey çalışmalar yapmaya ve üniversite – sanayi işbirliğini geliştirmeye muktedir mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.Bölümümüz 2008 yılından bu yana MÜDEK akreditasyonuna sahiptir.

MÜDEK ve TASARIM İlişkisi

MÜDEK program çıktıları, öğrencilerimizin karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,belirli gereksinimleri karşılayacak ve ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sosyal, politik gibiöğeleri içerecek şekilde tasarlama ve uygulama becerisi kazanmasını öngörmektedir.

TASARIM BROŞÜRLERİ

Malzeme gruplarına göre sınıflandırılmış broşürlerin bulunduğu çevrimiçi klasöre erişmek için TIKLAYINIZ.

İlgili dökümanlar