Staj Yapılabilecek Kurum/Kuruluşlar

Staj yapılabilecek kurum ve kuruluşların kısa listesi ekte verilmektedir.

Bu listede varolmayan kurum ve kuruluşlarda staj yapacak öğrencilerin önceden ilgili staj komisyonundan onay almaları gerekmektedir.

İlgili dökümanlar