Yönetmelikler

Yönetmelikleri aşağıdaki adresten temin edebilirisiniz.

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/6/Y%C3%B6netmelikler-ve-Y%C3%B6nergeler/36