MÜDEK

Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü verdiği eğitimle,

  1. Sürekli kendini yenileme ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile imalat, savunma, sağlık, enerji ve ulaşım gibi öncelikli alanlarda metalurji ve malzeme ile ilgili sistemlerin tasarımı, işletilmesi, iyileştirilmesi ve yeni ürün/proses geliştirilmesi ile ilgili gereksinimlere ulusal ve uluslararası düzeyde çözüm getirebilen,
  2. Çalıştıkları işyerlerinde karar verici pozisyonlara yükselebilen,
  3. Ulusal veya uluslararası kurumlarda Ar-Ge/Ür-Ge çalışmaları yapabilen,
  4. Metalurji ve malzeme mühendisliği veya ilişkili disiplinlerde lisansüstü / ileri düzey çalışmalar yapmaya ve üniversite – sanayi işbirliğini geliştirmeye muktedir mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Bölümümüze ait MÜDEK belgeleri aşağıdaki çevrimiçi klasöre yüklenmiştir, erişmek için klasöre tıklayınız.


İlgili dökümanlar