Formlar Belgeler

ŞABLONLAR

Deney Raporu, poster, kısa rapor, sunum ve lisans tezi şablonlarını sayfanın en altındaki linklerden indirebilirsiniz.

 


Staj Formları ve İşlemleri

 

Üzerlerine tıklayarak formları indirebilirsiniz.

1. SGK Zorunlu Staj Formu

2. Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

3. Genel Sağlık Sigortası Beyan Ve Taahhüt Formu

4. Staj Sicil Formu

5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Stajyer Değerlendirme Anket Formu

6. Takvim (En alttan indirebilirsiniz.)

7. Staj Defteri (Kırtasiyeden alınacak)

8. Kimlik Fotokopisi

 

-      Staj komisyonundan staj yapılacak firma ile ilgili sözlü onay alınır.

-      Tüm bu belgelerdeki öğrenciyle ilgili kısımlar doldurulur.

-      1 ve 2 nolu formlar firmaya onaylatılır.

-      1,4 ve 5 nolu formlar bölüm sekreterliğinde kaşelenir.

-      1,4 ve 5 nolu formlardaki kaşeli yerler komisyon tarafından imzalanır.

-      1,4 ve 7’deki fotoğraflar Fakülte Sekreteri tarafından mühürlenir.

-      Formlar dekanlık katı A-310 numaralı odaya teslim edilir, 2-5 gün sonra bölüm sekreterliğinden onaylı şekilde geri alınır.

 

STAJ YÖNETMELİĞİ

http://www.met.yildiz.edu.tr/category.php?id=23

Staj Komisyonu

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AVCIATA

Yrd.Doç.Dr. Ali Erçin ERSUNDU

  

Diğer Formlar

Genel Dilekçe Formu

http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/FR-609-Fak%C3%BClte-Y%C3%BCksekokul%20%C3%96%C4%9Frenci%20Genel%20Dilek%C3%A7e%20Formu.doc

Mazeretli Ders Ekle-Sil Formu

http://kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/FR-0531-Mazeretli%20Ders%20Ekle-Sil%20Dilek%C3%A7esi.xls

Çakışan Dersler İçin Mazeret Sınav Talep Formu

http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/FR-606-%C3%87ak%C4%B1%C5%9Fan%20Dersler%20%C4%B0%C3%A7in%20Mazeret%20S%C4%B1nav%20Talep%20Formu.doc

Mazeret Sınav Talep Formu

http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/FR-607-Mazeret%20S%C4%B1nav%20Talep%20Formu.doc

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Teslim Formu

http://kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/FR-747-Metal%C3%BCrji%20ve%20Malzeme%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20Bitirme%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1%20Teslim%20Formu.docx

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu

http://kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/FR-746-Metal%C3%BCrji%20ve%20Malzeme%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20Bitirme%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1%20De%C4%9Ferlendirme%20Formu.docx

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Tarasım Uygulamaları Projesi Teslim Formu

http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/FR-1162-Metal%C3%BCrji%20ve%20Malzeme%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20Taras%C4%B1m%20Uygulamalar%C4%B1%20Projesi%20Teslim%20Formu.docx

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Tasarım Uygulamaları Değerlendirme Formu

http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/FR-1163-Metal%C3%BCrji%20ve%20Malzeme%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20Tasar%C4%B1m%20Uygulamalar%C4%B1%20De%C4%9Ferlendirme%20Formu.docx

Ders Saydırma Dilekçesi

http://kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/FR-1107-Ders%20Sayd%C4%B1rma%20Dilek%C3%A7esi.docx

İlgili dökümanlar